Tidszoner – UTC – Coordinated Universal Time

« Tidszoner « Tidszone UTC – Coordinated Universal Time


UTC – Coordinated Universal Time

UTC kaldes også zulutid og er den internationale tidszone, som næsten er ens med Greenwich Mean Time (GMT). Tidsforskellen mellem dansk tid og UTC er plus én time ved normaltid (vintertid) og plus to timer ved sommertid.

UTC tiden er standardtiden i verden, som verdens ure bliver reguleret efter. Det er ét af flere tætte efterfølgere til GMT. Computerservere, online servies og en masse andre tjenester og services, benytter UTC for at ensarte standarden.

Coordinated Universal Time er baseret på International Atomic Time (TAI), som er en tidsstandard som er beregnet ud fra et gennemsnit af signaler modtaget fra atomure i næsten 70 laboratorier rundt omkring i verden. Den eneste forskel mellem de to er, at UTC en gang imellem får justeret tiden ved, at der tillægges skudsekunder for at holde det indefor et sekund af UT1, som er defineret af jordens rotation.